Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Projekt eZdravje, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, daje nove rezultate. Za uporabo je pripravljen pomemben del informacijske infrastrukture – interoperabilna hrbtenica. Omogočila bo povezovanje različnih zdravstvenih izvajalcev z različnimi informacijskimi sistemi v Sloveniji in tako bistveno povečala dostopnost do zdravstvenih podatkov pacienta in omogočala učinkovitejšo izmenjavo zdravstvene dokumentacije med različnimi izvajalci zdravstvenih storitev. Po uveljavitvi Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu pa bo Slovenija pripravljena tudi na elektronsko izmenjavo zdravstvene dokumentacije z drugimi članicami Evropske unije. Gre za obsežen večfazni projekt, s katerim želimo zagotoviti sodobno digitalno poslovanje v zdravstvu.