Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Spoštovani,

spletna stran NIO.EZDRAV.SI je v pripravi.

 

Sektor za eZdravje

Share →