Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Interoperabilna hrbtenica predstavlja tisti del informacijske infrastrukture, ki bo omogočila povezovanje različnih zdravstvenih izvajalcev z različnimi informacijskimi sistemi v Sloveniji in zagotovila temelje za reševanje ključnih izzivov s katerimi se sooča slovenski zdravstveni sistem pri vzpostavitvi nacionalne informacijske infrastrukture je:

  • Kako bi bilo možno izmenjevati klinične podatke različnih institucij s področja zdravstva, glede na to, da uporabljajo rešitve, ki temeljijo na različnih tehnologijah?
  • Kako bi bilo možno identificirati podatke o posameznem pacientu v različnih institucijah?
  • Kako bi bilo možno zavarovati izmenjavo podatkov in kako nadzirati dostop do podatkov o pacientu?

Trenutno bo v prvi fazi omogočena predvsem elektronska souporaba oziroma izmenjava odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, v interoperabilno hrbtenico pa bodo vključeni izključno izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni. V prihodnosti pa se načrtuje dodajanje novih vrste dokumentov in vključevanje tudi drugih deležnikov zdravstvenega varstva v interoperabilno hrbtenico. Tako bomo v nekaj letih zagotovili celovito elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov. Seveda pa je ob tem ključno vodilo – celovito in učinkovito varstvo osebnih podatkov.

Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva, ki jo upravlja Ministrstvo za zdravje oziroma od njega pooblaščeni izvajalci, je enoten sistem skupne rabe in izmenjave dokumentov med pacienti, javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvene in lekarniške dejavnosti, drugimi javnimi zavodi na področju zdravstva, zdravstvenimi zavarovalnicami, državnimi organi ter drugimi udeleženci pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Zagotavlja izmenjavo dokumentov in podatkov v elektronski obliki ter kratkoročno hrambo za namene izmenjave v skladu z določbami veljavnih predpisov s področja zdravja in zdravstva, varstva osebnih podatkov, dokumentarnega in arhivskega gradiva ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvajanje storitve interoperabilne hrbtenice omogočajo posamezni logični sklopi, s katerimi vsi udeleženci zagotavljajo, da interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu oziroma z zajamčeno 99,9 % zanesljivostjo. Ti logični sklopi so naslednji:

  • strojna rešitev na mednarodno certificirani platformi, ki vključuje ustrezno strežniško in komunikacijsko infrastrukturo (vse ustrezno geografsko razpršeno);
  • mednarodno certificirana programska rešitev za elektronsko izmenjavo zdravstvene dokumentacije;
  • splošni programski vmesnik za dostop zunanjih aplikacij (predvsem zdravstvenih in dokumentnih sistemov) do interoperabilne hrbtenice slovenskega zdravstva;
  • mednarodno certificirana omrežna komunikacijska oprema za zagotavljanje varnih povezav med udeleženci.