Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Interoperabilna hrbtenica ni centralni e-karton in tudi ne nova obsežna zbirka podatkov, temveč infrastruktura za varno, kakovostno in učinkovito komunikacijo med izvajalci. Pri tem ne gre za klasično povezovanje med zbirkami dokumentacij posameznih izvajalcev, saj en izvajalec drugemu preko interoperabilne hrbtenice ne omogoči dostopa neposredno do svoje zbirke dokumentacije. Prav tako ne gre za klasičen sporočilni sistem, po katerem bi en izvajalec kot pošiljatelj drugemu izvajalcu kot točno določenemu prejemniku ali več takšnim izvajalcem posredoval določen elektronski dokument (tako kot npr. v sistemih elektronske pošte).