Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Pacientom je zagotovljena popolna zaupnost njegovih osebnih podatkov, vključno s podatki o obisku pri zdravniku in drugih podrobnostih o svojem zdravljenju, hkrati pa imajo možnost kadarkoli določiti dovoljen obseg elektronske izmenjave zdravstvene dokumentacije.

Obseg izmenjave lahko pacient določi na dva (2) različna načina, ki se med seboj razlikujeta po dovoljenem obsegu elektronske izmenjave zdravstvene dokumentacije.

  1. Omejevanje objav pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti (v IS izvajalca). Pacient ima možnost določiti obseg posredovanja dokumentov in podatkov v obliki ustne izjave pacienta ob posamezni obravnavi. Posredovanje lahko pacient omeji za dokumente, ki so nastali v okviru zdravstvenih obravnav pri konkretnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Dovoljeni obseg posredovanja zdravnik pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti evidentira v svoji aplikaciji in za tega izvajalca zdravstvene dejavnosti velja, dokler pacient ne določi drugačnega obsega. Pacient lahko torej pri vsaki obravnavi sam določi, ali bodo dokumenti, nastali pri tej obravnavi, na voljo drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.  Onemogočanje posredovanja dokumentov pri posameznem izvajalcu ne vpliva na možnost poizvedovanja in prikazovanja dokumentov, ki so jih o pacientu za posredovanje že posredovali drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti – ti dokumenti so za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki sodelujejo pri IH, še zmeraj vidni.
  2. Omejevanje objav in dostopa do zdravstvenih podatkov na IH. Pacient ima možnost v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določiti popoln obseg izmenjave elektronskih dokumentov, ki ga pacient izrazi v obliki pisne izjave. S to izjavo pacient omogoči/onemogoči vsakršno obdelavo osebnih zdravstvenih podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da je omogočeno/onemogočeno posredovanje in izmenjava zdravstvene dokumentacije preko IH, hkrati pa je omogočen/onemogočen dostop do vseh že shranjenih in posredovanih dokumentov. V primeru, da pacient ne dovoli izmenjave, to pomeni, da bo sistem IH ob vsakokratnem posredovanju oziroma iskanju razpoložljive dokumentacije, uporabniku (zdravniku) onemogočil vsakršno obdelavo osebnih podatkov (shranjevanje, branje, prikaz….). V primeru, da pacient dovoli izmenjavo, bodo lahko uporabniki pri vseh v IH vključenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti dostopali do dokumentov, ki jih potrebujejo izključno zaradi (načrtovanega) zdravljenja tega pacienta. Hkrati bodo lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih pacient ni ustno izrazil volje onemogočil posredovanja dokumentov, dokumente in podatke posredovali v IH za izmenjavo. Izjava volje o popolnem obsegu izmenjave velja od podpisa izjave dalje in sicer za vse v IH vključene registrirane izvajalce zdravstvene dejavnosti. Pacient lahko to izjavo kadarkoli spremeni in sicer s pisno izjavo, s katero (ponovno) določi dovoljen generalni obseg izmenjave, ki jo lahko poda pri kateremkoli v IH vključenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in velja za vse v IH vključene izvajalce.