Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Dostop do uporabe storitev Interoperabilne hrbtenice je na voljo certificiranim končnim točkam na lokaciji izvajalca zdravstvene dejavnosti v okviru omrežja zNET. Pri tem postopek certificiranja končnih točk preverja usklajenost izvajalcev zdravstvene dejavnosti z ZVOP in omrežno varnostno politiko eZdravja. Sam dostop do storitve IH je končnim uporabnikom (zdravnikom) omogočen preko njihovih obstoječih informacijskih sistemov (Informacijski sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti), ki so vpisani v register aplikacij programskih hiš pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti (IZD) z uporabo registriranega digitalnega potrdila ter ključa programskega vmesnika (APIKey).

Vključitev aplikacij v register aplikacij je mogoče s poredovanjem zahtevka (vloge) za pridobitev dostopa do storitev IH, ki vključuje obvezne priloge, s katerimi se dokazuje istovetnost aplikacije oziroma izvajalca zdravstvene dejavnosti – podatki o javnem delu kvalificiranega digitalnega potrdila, skupaj s serijsko številko potrdila, ki ga pridobi ponudnik aplikacije pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Izvajalec zdravstvene dejavnosti pa kvalificirano digitalno potrdilo pri pooblaščenem izdajatelju kvalificiranih digitalnih potrdil. V primeru odsotnosti ali napačnega registriranega digitalnega potrdila in/ali dodeljenega ključa programskega vmesnika je dostop do storitve zavrnjen.

Interoperabilna hrbtenica je torej zasnovana tako, da ne zahteva ločenega sistema za avtentikacijo in avtorizacijo končnih uporabnikov (zdravnikov), temveč le avnetikacijo in avtorizacijo izvajalca zdravstvene dejavnosti, preko katerega zdravnik uporablja storitve interoperabilne hrbtenice. Avtentikacija in avtorizacija končnih uporabnikov (zdravnikov) je tako v domeni informacijskih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti (federativni pristop), ki posameznega zdravnika avtenticirajo na podlagi njegove profesionalne kartice. To pomeni, da uporaba (dostop, iskanje, posredovanje, vpogled,…) v zdravstveno dokumentacijo v IH, ni mogoča brez prijave v (lokalni) informacijski sistem izvajalca zdravstvene dejavnosti.