Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Tehnično vključitev v interoperabilno hrbtenico in vse potrebne dopolnitve v vašem informacijskem sistemu bo v sodelovanju z vašim vzdrževalcem omrežja izvedel ponudnik, ki vzdržuje vašo rešitev za vodenje zdravstvene dokumentacije. Ker je projekt v celoti financiran iz evropskega in državnega proračuna, vključitev v IH za vas ne predstavlja dodatnih stroškov. Ponudniki IT rešitev so pogodbeno zavezani k svojemu delu aktivnosti.

Za tehnično vključitev morajo biti izpolnjeni osnovni pogoji:

  1. Primarni tehnični pogoj, ki mora biti izpolnjen, je, da je izvajalec zdravstvene dejavnosti vključen v varno komunikacijsko omrežje zNET. Za postopke vključitve v varno komunikacijsko omrežje zNET je odgovorno Ministrstvo za Zdravje (izvedbo nastavitev v lastnem omrežju mora zagotoviti IZD) in sicer po postopkih in protokolih ob izpolnjenih tehničnih in varnostnih pogojih, ki so predstavljeni na spletni strani http://znet.ezdrav.si/?page_id=20. Stroške najetega voda in nastavitve usmerjevalnika (ki smo vam ga že dostavili) krije Ministrstvo za zdravje, stroške morebitnih potrebnih del za vključitev tega usmerjevalnika v vaše lokalno omrežje pa krijete sami.
  2. IZD mora imeti nameščeno ustrezno različico informacijskega sistema za pripravo in obvladovanje medicinske dokumentacije, ki omogoča uporabo storitev, ki jih zagotavlja Interoperabilna hrbtenica. Namestitev izvede ponudnik, ki vzdržuje vašo rešitev za vodenje zdravstvene dokumentacije.
  3. IZD mora razpolagati z ustreznim spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom za splošni naziv, ki je bilo izdano pri izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil. Izdajo potrdila za strežnike mora IZD pred vključitvijo v IH urediti sam (navodila za pridobitev Sigen potrdila je na strani http://www.sigen-ca.si/pridobitev_pravni.php).
  4. IS IZD mora biti vpisan v Register aplikacij programskih hiš pri IH in mora imeti dodeljen ključ programskega vmesnika (APIKey), na katerega so vezani podatki o sistemu (Vendor, SystemName, Številka izvajalca), ki se uporabijo pri preverjanju parametrov zahtev in vzpostavitvi seje. Ta korak po posredovanju podpisane adhezijske pogodbe in dogovoru o želenem datumu priključitve za IZD uredi MZ v dogovoru z vzdrževalcem IH in vzdrževalcem IS IZD.

Za kakršnekoli informacije v zvezi s priklopom v zNET okolje, izpolnjevanjem zahtevka ali s postopkom pridobitve potrdila se lahko obrnete na naslov znet.mz@gov.si ali na telefon 01 400 6235.