Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Usklajenost sestavnih delov informacijskih sistemov predstavlja ključni element, brez katerega ne moremo zagotoviti učinkovitega povezovanja informacijskih sistemov na področju zdravstva in v okviru projekta eZdravje. Pri povečevanju števila informacijskih sistemov, ki jih je treba povezati, integrirati ali kako drugače uskladiti, pa dobi ta usklajenost popolnoma nove razsežnosti. Pripravljanje osnov interoperabilnosti in oblikovanje organizacijskih modelov tako postaja ena izmed glavnih nalog izvajalcev integracij.

Posamezniki upravičeno pričakujemo boljšo dostopnost do informacij, višjo raven zdravstvenih storitev, nove programe zdravstvenih storitev, večjo možnost izbire, boljšo odzivnost izvajalcev zdravstvenih storitev, večjo kakovost, varnost in večjo soudeležbo pri odločanju v zdravstvenem sistemu. Eno ključni vlog v procesu preobrazbe in modernizacije slovenskega zdravstvenega sistema zagotovo igra proces informatizacije, saj je potreba po izrabi informacijske tehnologije zaradi spreminjajočega se okolja močno prisotna. Hkrati bi bilo z informatizacijo možno realizirati številna pričakovanja glede povečanja uspešnosti, ekonomičnosti, delovne učinkovitosti in fleksibilnosti. V okviru procesa informatizacije predstavlja pomemben člen vzpostavitve sodobne nacionalna informacijska infrastruktura zdravstvenega sistema, ki bo omogočala varno elektronsko poslovanje in učinkovito obvladovanje zajetnih zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov in informacij. Nacionalna informacijska infrastruktura bo vzpostavljena v okviru eZdravje, ki je pri tej vzpostavitvi soočeno z enim ključnih dilem – na kakšen način zagotoviti nemoteno komunikacijo in varno ter sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.