Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Prijave zahtevkov strank iz naslova vzdrževanja in storitev se sprejemajo preko enotne vstopne točke Servicedesk.
Služba Servicedesk sprejema, rešuje ali razporeja zahtevke na ustrezne tehnične službe ter skrbi, da so zahtevki prevzeti in obravnavani v pogodbenih okvirih.

Prijavljanje zahtev je možno:

Za prijavo napak se uporabljata obrazca: