Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?

Z vzpostavitvijo interoperabilne hrbtenice (IH) je vzpostavljen ključni del informacijskega sistema, ki bo omogočila povezovanje registriranih izvajalcev zdravstvene dejavnost z različnimi sistemi v Sloveniji in s tem bistveno povečala dostopnost do zdravstvenih podatkov pacienta ter zagotovila tehnične podlage za učinkovitejšo izmenjavo zdravstvene dokumentacije med različnimi izvajalci zdravstvenih storitev, kar bo imelo za posledico bolj kakovostno obravnavo pacientov.

Z uvedbo IH se posamezni – s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti avtorizirani – zdravstveni podatki in dokumentacija hranijo na certificiranih točkah (repozitorijih) izvajalcev zdravstvene dejavnosti, hkrati pa bodo v elektronski obliki dostopni tudi drugim udeležencem, ki sodelujejo v procesu zdravljenja pacienta. Zdravstveni podatki posameznika, shranjeni na certificiranih točkah, so tako na voljo zdravstvenemu osebju na vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Zdravstveni delavci lahko do kliničnih podatkov dostopajo prek obstoječih aplikacij, ki so v uporabi že sedaj. Vsi tovrstni dostopi do podatkov so spremljani in zabeleženi (preprečevanje zlorab), kar pomeni, da je mogoče ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

IH slovenskega zdravstva zagotavlja izmenjavo dokumentov in podatkov v elektronski obliki za namene izmenjave v skladu z določbami veljavnih predpisov s področja zdravja in zdravstva, varstva osebnih podatkov, dokumentarnega in arhivskega gradiva ter drugimi veljavnimi predpisi. To pomeni, da je sistem zasnovan tako, da omogoča obdelavo osebnih podatkov, ko se lahko podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev v procesu zdravljena. Pri tem je posredovanje in vpogled v zdravstvene podatke in dokumentacijo zagotovljena z uporabo profesionalne kartice zdravnika v procesu zdravljenja ter z enotnim identifikatorjem pacienta (številka kartice zdravstvenega zavarovanja KZZ).

Posredovanje zdravstvenih podatkov in dokumentacije je omogočeno le tistim registriranim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v IH, pri čemer se tudi strinjajo s pravili, ki jih določa vključitev v IH.

Pacientom je zagotovljena popolna zaupnosti njegovih osebnih podatkov, vključno s podatki o obisku pri zdravniku in drugih podrobnostih o svojem zdravljenju, hkrati pa imajo možnost kadarkoli določiti dovoljen obseg elektronske izmenjave zdravstvene dokumentacije.